RIDSKOLESCHEMA  VÅRTERMINEN 2018    
       
MÅNDAG   TISDAG TiSDAG ONSDAG ONSDAG TORSDAG TORSDAG SÖNDAG  
                 
17.00-18.00   17.00-18.00   17.15-18.15  Privatlektioner 17.00-18.00     Vuxna  Barn
Ungdomar   Barn/ungd nivå 2   Barn nivå 2 enligt schema Barn nybörjare    
          bokning genom 18.00-19.00 18.00-19.00  
18.15-19.15   18.00-19.00   18.15-19.15 hemsidan. ojämna v intensiv vuxna nivå 3-4 16.00-17.00
Vuxna nivå 3-4   Vuxna nivå 2-3   Barn nivå 1-2   Vuxna nivå 2-3 jämnv, intensiv ev. barn lekis
            19.00-20.00 19.00-20.00  
19.15-20.15    19.00-20.00   19.15-20.15    Vuxna nivå 2-3 vuxna nivå 3-4  
Avancerade   Vuxna nivå2   Vuxna Nybörjare   ojämna v intensiv jämn, intensiv 17.00-18.00
    20.00-21.00         20.00-21.00 ev, barn lekis
    Vuxna nivå 2         Vuxna nivå 2   
    Ojämna , intensiv